Neziskové organizace, dotace

 • nabízíme zpracování účetnictví neziskovým organizacím
 • zpracování průběžné i roční závěrky a uzávěrky výkazů,  předložení kompletních účetních sestav
 • personalistika
 • zpracování mezd, včetně odvodů a zpracování přehledů
 • komunikace s úřady (MSSZ, ZP, FÚ), s ministerstvem
 • cestovní náhrady, knihy jízd
 • evidence majetku
 • skladová evidence
 • vedení a dodržování rozpočtu
 • finanční řízení grantů
 • finanční zpracování monitorovací zprávy
 • dotace (ministerstvo, JmK, města…atd.)