Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdy

 • kontrola náležitostí u všech dokladů
 • zaúčtování dokladů
 • vedení hlavní knihy, peněžního deníku
 • vedení pohledávek a závazků
 • vedení pokladní knihy a knihy bankovních dokladů
 • vnitropodnikové účetnictví
 • DPH, režim PDP
 • vyhotovení všech požadovaných i zákonem daných sestav
 • roční závěrka, uzávěrka
 • daňové přiznání PO i FO
 • komunikace s úřady
 • spolupráce při kontrolách, auditech
 • vedení personalistiky
 • zpracování mezd zaměstnancům
 • cestovní náhrady
 • zpracování přiznání k dalším daním